Category Archives: Ung thư

Bệnh ung thư vú. Đây là loại ung thư tương đối phức tạp và cũng đã và đang được nghiên cứu rất nhiều. Hiện tại có một số cách khác nhau để phân loại ung thư vú. Ung thư vú cần được phát hiện sớm và điều trị sớm sẽ cho kết quả khả quan.

Phân loại ung thư vú 1. Ung thư vú không xâm lấn Ung thư biểu mô ống tại chỗ Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ 2. Ung thư vú không xâm lấn  Khi tế bào ung thư vú bắt đầu xâm lấn, nó sẽ xuất phát trong các ống hoặc tuyến vú, phát …