Category Archives: ADN Huyết Thống Hành Chính

Xét Nghiệm ADN Xuất Ngoại – Nhập Tịch – Visa

Là dịch vụ phục vụ nhu cầu hoàn thiện thủ tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ xuất ngoại, định cư… ra nước ngoài. Đây là xét nghiệm đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên trách Nhà nước, đơn vị xét nghiệm và người làm xét nghiệm. Nhằm đảm bảo tính chính …

Xét Nghiệm ADN Thủ Tục Hành Chính – Pháp Lý

XÉT NGHIỆM ADN LÀM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được thực hiện khi các cá nhân yêu cầu phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau : làm khai sinh, hộ tịch, kiện tụng tranh chấp…. Vậy xét nghiệm ADN hành chính có khó không? Có phức tạp hơn xét nghiệm ADN hay không ? Là …