Category Archives: ADN Huyết Thống (dân sự)

ADN huyết thống ( NST X)

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định bà nội và cháu gái là xét nghiệm mẫu ADN của người bà nội và cháu gái giả định hoặc ngược lại dựa trên NST giới tính X được di truyền từ Bà – Bố – Cháu gái Ở khía cạnh di truyền phân tử, 1 nhiễm sắc …

ADN huyết thống theo dòng Nội( NST Y)

Xét nghiệm quan hệ họ hàng là xét nghiệm phân tích nhiễm sắc thể của người thân trong dòng họ Ông Nội và Cháu trai, Chú và cháu trai, Bác và cháu trai với nhau để xác định mối quan hệ huyết thống trong dòng họ.  Trong một số trường hợp muốn xác định  trực …

ADN huyết thống theo dòng mẹ (Gen ti thể)

Xét nghiệm huyết thống theo dòng mẹ là xét nghiệm đối chiếu các đặc trưng trên ADN ty thể (mtADN) để xác định xem những người tham gia xét nghiệm có chung huyết thống theo dòng mẹ hay không?  Xét nghiệm ADN ty thể này có thể sử dụng để xác định xem đứa trẻ có …