Category Archives: ADN Huyết Thống Tự Nguyện (Dân Sự)

Xét Nghiệm ADN Quan Hệ Họ Hàng

XÉT NGHIỆM ADN QUAN HỆ HỌ HÀNG Xét nghiệm quan hệ họ hàng tại Lab Sài Gòn được phân tích thông tin ADN ở 23 cặp nhiễm sắc thể đem lại kết quả chính xác.  XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HỌ HÀNG LÀ GÌ : Xét nghiệm quan hệ họ hàng là xét nghiệm phân tích nhiễm sắc thể …

Xét Nghiệm ADN Huyết Thống Theo Dòng Mẹ

Xét nghiệm huyết thống theo dòng mẹ, hay còn được biết đến là xét nghiệm mtADN. Sử dụng phân tích ADN ty thể để xác nhận mối quan hệ của một người với người thân và tổ tiên giả định thông qua dòng mẹ/dòng nữ. Xét nghiệm này cũng có thể cung cấp thêm thông …

Xét Nghiệm ADN Huyết Thống Cha/Mẹ – Con

Xét nghiệm huyết thống cha con là gì? Xét nghiệm ADN cha con: là xét nghiệm di truyền sử dụng xác định các cá thể người tham gia xét nghiệm có quan hệ cha con hay không. Đây là xét nghiệm mang tính trực hệ với các dữ liệu trên các locus gen của con được …