Category Archives: SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT

Xét Nghiệm Karyotype

XÉT NGHIỆM KARYOTYPE  Nhiễm sắc thể đồ hay Xét nghiệm Karyotype Thực hiện nhằm xác định và đánh giá kích thước, hình dạng và số lượng nhiễm sắc thể trong một mẫu tế bào cơ thể. Thêm, mất, hoặc vị trí bất thường của các đoạn nhiễm sắc thể. Gây ra vấn đề về sự …

Xét Nghiệm NIPT – Genetic plus

XÉT NGHIỆM NIPT – GENETIC PLUS  SÀNG LỌC DỊ TẬT BẨM SINH  Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal genetic Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn thông qua giải trình tự DNA (còn gọi là xét nghiệm cell-free fetal DNA – cffDNA) giúp phát hiện các hội chứng liên quan đến …

Xét Nghiệm NIPT- Genetic 27

Xét Nghiệm Sàng Lọc Trước Sinh Nipt – Genetic 27 Là Gì? Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn thông qua giải trình tự DNA (còn gọi là xét nghiệm cell-free fetal DNA – cffDNA) giúp phát hiện các hội chứng liên quan đến bất …

Xét Nghiệm NIPT – Genetic 8

 Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn thông qua giải trình tự DNA (còn gọi là xét nghiệm cell-free fetal DNA – cffDNA) giúp phát hiện các hội chứng liên quan đến bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội) ở thai nhi qua …

Xét Nghiệm NIPT – Genetic 4

Xét nghiệm tiền sản NIPT (Non Invasive Prenatal Tesing) là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn thông qua giải trình tự DNA (còn gọi là xét nghiệm cell-free fetal DNA – cffDNA) giúp phát hiện các hội chứng liên quan đến bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội) ở thai nhi qua …