XÉT NGHIỆM ADN ANH-CHỊ-EM

xét nghiệm adn anh-chị-em ruột

Xét nghiệm ADN anh-chị-em ruột

Xét nghiệm ADN anh chị em ruột có thể trả lời được các vấn đề liên quan đến có hay không mối quan hệ anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em ruột giữa hai hoặc nhiều người.

Người được xét nghiệm

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trên là xét nghiệm trực tiếp cha mẹ họ nếu có thể (Xét nghiệm ADN cha con/mẹ con). Ngoài cách trên, cần có những Người được xét nghiệm sau (không kể anh chị em ruột) :

Cha hoặc mẹ (ví dụ trường hợp xét xem những người đó có cùng cha hay không*, thì người mẹ cần phải được xét nghiệm)
Ông bà (ví dụ trường hợp xét xem những người đó có cùng cha hay không*, thì người ông/bà hay cả hai là cha mẹ của người cha đó cần phải được kiểm tra)
Anh chị em ruột khác (ví dụ trường hợp xét xem những người đó có cùng cha hay không*, thì những người anh chị em ruột khác cùng người cha đó cần phải được kiểm tra)

▫️Anh-Em trai ( cùng cha)

▫️Anh-Em trai ( con chú bác)

▫️Chị-Em gái ( cùng cha)

▫️Anh-Chị-Em ( cùng mẹ)

Anh chị em cùng cha cùng mẹ – Anh chị em cùng cha khác mẹ

Phương pháp phân tích ADN (NST Y)

Nếu người cần xét nghiệm anh em là con trai và vấn đề đặt ra là họ có phải cùng chung người cha hay không thì phương pháp phân tích NST Y sẽ được thực hiện, nhằm xác định liệu có cùng chung dòng họ bên cha không.

Anh em theo dòng cha cùng mẹ – Anh em theo dòng cha khác mẹ

Phương pháp phân tích ADN mtDNA

Nếu vấn đề đặt ra là hai hoặc nhiều anh chị em đó có cùng chung người mẹ hay không, thì phương pháp phân tích mtDNA sẽ được thực hiện nhằm xác định liệu có cùng chung dòng họ bên mẹ không. Phương pháp phân tích mtDNA này thường được sử dụng khi số lượng phân tử ADN không đủ hoặc chất lượng không tốt.

Anh chị em theo dòng mẹ cùng cha – Anh chị em theo dòng mẹ khác cha

Mẫu

Khách hàng có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia chúng tôi.
👉Nước bọt – Móng tay hoặc móng chân – Chân tóc (khách hàng lưu ý đây là chân tóc chứ không phải tóc cắt bằng kéo, số lượng từ 3 đến 5 chân tóc) – Cuống rốn – Bàn trải đánh răng – Bao cao su (condom) và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.

bảng báo giá xét nghiệm