Gói Xét Nghiệm Bệnh Truyền Nhiễm Khi Mang Thai

2.076.000 

Giúp mẹ chẩn đoán và phát hiện nguy cơ mắc TORCH (các bệnh lý lây truyền từ mẹ sang con), thông qua các xét nghiệm gồm:
– T (Toxoplasma gondii): Toxoplasma gondii IgG + IgM
– O (Other): Syphilis | HbsAg | AntiHBs | HIV combo Ag + Ab
– R (Rubella): Rubella IgG + IgM
– C (Cytomegalovirus): CMV IgG + IgM
– H (Herpes simplex virus 1 & 2): HSV-1 IgG + IgM | HSV-2 IgG + IgM

Danh mục: