Ths.Bs Nguyễn Cảnh Chương

Khi phát hiện ra bản thân có gen đột biến gây ung thư, cần quan tâm tới những người thân trong gia đình đưa những người thân yêu đi tầm soát ung thư bằng xét nghiệm gen để kịp thời điều trị ở gian đoạn sớm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.