TS.BS Phan Cảnh Duy

Tầm soát ung thư bằng xét nghiệm gen cho thấy sự phát triển vượt bậc trong y học. Đây là cơ hội thuận lợi để người bệnh có thể tìm ra phương thức xử lý khi phát  hiện ở giai đoạn sớm để ung thư không trở thành bản án tử hình, Nếu không khám sàng lọc mà phát hiện ở giai đoạn muộn thì tỷ lệ sống giảm đi 4 lần 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.