Asides

K-TRACK

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 📝Theo dõi trong quá trình điều trị của bệnh nhân ung thư là điều quan trọng hàng đầu để phát hiện sự tồn dư của khối u, từ đó có biện pháp can thiệp điều trị kịp thời, giúp các bác sỹ có …