Xét nghiệm adn huyết thống

Phân tích từ 24 – 54 locus, sửdụng bộ kit Powerplex Fusion, Promega của  Mỹ. Cho mối quan hệ huyết thống trực hệ: Cha – Con – Mẹ. Độ chính xác >99,9999999%