XÉT NGHIỆM NIPT-GENMUM

Hội chứng Down

Trisomy 21 (bệnh Down): Đây là tình trạng một tế bào thai có ba bản sao của nhiễm sắc thể 21 thay vì hai bản sao. Người bị bệnh Down thường có khối lượng thấp khi sinh, chậm phát triển, tình trạng rối loạn học tập và khả năng tự chăm sóc bản thân bị hạn chế.

Hội chứng Edwards

Trisomy 18 (bệnh Edwards): Đây là tình trạng một tế bào thai có ba bản sao của nhiễm sắc thể 18 thay vì hai bản sao. Bệnh này gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của tế bào thai và người mang thai.

Hội chứng Patau

Trisomy 13 (bệnh Patau): Đây là tình trạng một tế bào thai có ba bản sao của nhiễm sắc thể 13 thay vì hai bản sao. Tình trạng này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với tế bào thai và người mang thai.

Hội chứng nhiễm sắc thể

Tình trạng khác về số lượng nhiễm sắc thể: NIPT cũng có thể xác định các bất thường khác về số lượng của một số nhiễm sắc thể khác như Hội chứng Klinefelter XXY hoặc Hội chứng Jacob XYY

Các gói xét nghiệm NIPT-GENMUM

💥 20 hội chứng vi mất đoạn, lặp đoạn lớn hơn > 15 MbP

BẢNG BÁO GIÁ